Så let er det

 

Få adgang til værdifuld viden, som allerede findes blandt dine medarbejdere

Kompleksiteten i produktionslinjer er stor. Hverdagen med planlægning og opsamling er præget af store tunge IT systemer, hvor mange mennesker deler mange data. Men software kortlægger langtfra alt, der foregår. Du kan få adgang til værdifuld viden fra dine medarbejdere, der bruger deres dag ved proceslinjen.

 

FRONTEND

Vi har gjort det let
– du er i gang med det samme

Vi har gjort det utrolig let for dine medarbejdere at indrapportere, det som virkelig sker. Når de ser spild, udfører skift, genstarter efter stop eller andet – så kan de nu lynhurtigt registrere det i løsningen. Med dataopsamling får du et retvisende billede og kan træffe de rigtige beslutninger.

Med StopStats app’en har medarbejderen på gulvet en simpel og hurtig løsning ved hånden, når de skal lave registreringer ved produktionslinjen. De får direkte feedback på deres præstation når et produktnummer afsluttes.

Dette er en faktor til motivation og involvering af medarbejdere, hvilket er et af de vigtigste punkter, hvor løsningen adskiller sig fra konkurrenterne.

 
"Under 2 timers oplæring - så er alle medarbejdere kørende"
 

BACKEND

Hurtigt og overskueligt overblik over produktionen.

Det bagvedliggende websystem giver ledere og afdelinger mulighed for at analysere på produktionslinjernes præstation og optimere produktionen og kapacitetsudnyttelsen på den baggrund. I websystemet kan der vises forskellige visuelle og tekniske rapporter.


Den overskuelige "log-rapport" giver et overblik over de stop der har været, hvilke produktnumre der har kørt og hvordan produktionens benchmarks har været i forhold til normen. Det gør det nemt at lave efterkalkuler på varenumre. Da hele dataopsamlingen er digitaliseret er alle data tilgængelige i realtime og kan bearbejdes med det samme.

Hold øje med dine nøgletal

Med den dybdegående nøgletalsrapport får du hurtigt og nemt et overblik over om du er på vej mod dine mål eller ej. De overskuelige illustrationer giver dig præcise tal for produktionen og du kan hurtigt danne dig et overblik over de forud definerede målepunkter.


I implementeringsfasen definerer du i samarbejde med os, en række handlinger der skal måles på. Tidsforbruget for disse handlinger vises sammen med en række andre relevante data i en overskurlig liste samt i et overskueligt cirkeldiagram.

Case: Crown Seafood

Det kom bag på os hvor nemt og hurtigt implementeringen af StopStats løsningen forløb. Oplæringen af medarbejderne og de få ændrede processer, der fulgte med, gik også helt smertefrit. StopStats har givet os og giver stadig konkrete data og tal på hvor i produktionen, der løbende er større eller mindre behov for forbedringer.

Marcus Uhre Jensen - Produktionsansvarlig

Sammenlign perioder og følg med i hvordan din produktionstid udvikler sig i takt med dine optimerende tiltag