Se det

Få adgang til værdifuld viden, som allerede findes blandt dine medarbejdere

Kompleksiteten i produktionslinjer er stor. Hverdagen med planlægning og opsamling er præget af store tunge IT systemer, hvor mange mennesker deler mange data. Men software kortlægger langtfra alt, der foregår. Du kan få adgang til værdifuld viden fra dine medarbejdere, der bruger deres dag ved proceslinjen.

Vi har gjort det let
– du er i gang med det samme

Vi har gjort det utrolig let for dine medarbejdere at indrapportere, det som virkelig sker. Når de ser spild, udfører skift, genstarter efter stop eller andet – så kan de nu lynhurtigt registrere det i løsningen. Du får et retvisende billede og kan træffe de rigtige beslutninger.

SÅ LET ER DET

– se brugervenligheden på løsningen herunder. Vi laver naturligvis knapperne, så de passer til din virkelighed.

Se løsningen her – så let kan det gøres